Forskning og Evidens

Artikler

 

Stefan Nilsson et al. 2009

Studiet undersøger post-opererede børn og deres brug af morfin på Dronning Silvia Børnehospital i Göteborg.

Studiet viser hvordan specielt designet musik (MusiCure) kunne reducere børns brug af morfin under den postoperative fase

...se artikel

 

Jespersen, K. V. & Vuust, P. 2012

Studiet undersøger om musik kan anvendes til at forbedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtninge.
Studiet viser ved statistiske sammenligninger en signifikant forbedring af søvnkvalitet og også en signifikant stigning i trivsel i musikinterventionsgruppen
Resultater her understøtter effekten af at lytte til afslappende musik ved sengetid for at forbedre søvnkvaliteten ...læs PDF

 

Tam et al. 2008

Her undersøges effektiviteten af ​​musik, i et meta-studie der inkluderer 8 studier og 722 patienter.

Studierne undersøger om anvendelsen af musikintervention ved koloskopiske undersøgelser kan reducere undersøgelsestid og mængden af ​​sedation.

Studiet konkluderer at der ved at lytte til musik både reduceres procedure tid og mængden af ​​sedation under koloskopi og at anvendelsen bør fremmes

...se artikel

 

Shiemann et al. 2002

Studierne undersøger om anvendelsen af musikintervention ved koloskopiske undersøgelser kan reducere undersøgelsestid og mængden af ​​sedation.

Studiets opnåede resultater er følgende: Gruppe A (Konventionel procedure) patienter fik mere smertestillende medicin (Pethidin) end patienterne i gruppe B (Musikintervention under procedure) (43 % vs. 31 %).
Derudover viser studiet at antallet at gennemførte Kolo skopier var højere i gruppe B.

98 % af undersøgelserne i gruppe B blev gennemført, hvor der i gruppe A var 93 % af undersøgelserne som kunne gennemføres.
Slutteligt viser studiet at undersøgelsestiden forbedres signifikant i gruppen med musikintervention. Gruppe A: 22,8 ± 14,6 minutter og i Gruppe B: 16,8 ± 11,8 minutter. Dette viser at der kan opnås en tidsbesparelse på op til 6 minutter per procedure ved brugen af musikintervention

...se artikel

 

U. Nilsson, 2009

I dette studie er formålet at evaluere effekten af musik i fht. stress niveau, på patienter der har gennemgået en hjerteoperation, på den første postoperative dag.

Resultaterne viser at efter 30 minutters sengeleje, var der en betydelig forskel i s- cortisol niveauer mellem
grupperne; 484. 4 mmol/L i musikgruppen versus 618,8 mmol/L i kontrolgruppen (P < .02 ) .
Men denne forskel i s- kortisol niveauer ikke fundet 30 minutter senere (dvs. efter i alt 60
minutter). Dermed konkluderer studiet at der er tilstrækkelig praktisk bevis for stress reduktion, og en anbefaling om at anvende musik i klinisk praksis

 ...se artikel

 

BP Weeks & U. Nilsson, 2011

I dette studie testes tre forskellige lydmiljøer omkring patienter der gennemgår koronarangiografi procedurer.

Her testes effekten af musik ift. angst og velvære af ved at sammenligne: 1) ​​patient fokuseret musik versus 2) højttaler musik versus 3) standard omgivelses lyd i undersøgelsesrum.

Resultaterne viser at angst falder betydeligt og velvære stiger markant i de to musikgrupper i forhold til kontrolgruppen. Der var et signifikant mere positivt indtryk af lydmiljøet i patientgruppen med patient fokuseret musik i forhold til de to andre grupper.
Studiet konkluderer at anvendelsen af ​specielt designet musik reducerer angst og øget trivsel hos patienter under koronarangiografiske procedurer. Samt at patient fokuseret musik syntes at være mere at foretrække fremfor musik ud i rummet.

...se artikel

Musica Humana
Musica Humana er oprindeligt et forskningsprojekt som har til formål at skabe et tværfagligt samarbejde mellem kunst og medicinsk forskning.
Musica Humana har siden udført et omfattende udadvendt arbejde med offentliggørelse og publikation af forskningsresultater og musik, bl.a. gennem artikler i faglige tidsskrifter og dagspressen, TV og radio optræden, og præsentationer ved konferencer, kongresser og symposier verden over.

På Musica Humanas hjemmeside formidles en bred viden omkring brugen af musik i sundhedssektoren – se mere>>

 

 

Phone version       Desktop>>      Phone>>     Tablet>>

Info

SoundFocus ApS

Ryesgade 20, 1.

8000 Aarhus C

 

 

E-mail: info@soundfocus.dk

Telefon: 8617 8000

CVR-nr.: 33063342

 

Copyright 2014 | SoundFocus.dk | All Rights Reserved.