Forskning og Evidens

 

 

 

Artikler

 

Jespersen, K. V. & Vuust, P. 2012

Studiet undersøger om musik kan anvendes til at forbedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtninge.
Studiet viser ved statistiske sammenligninger en signifikant forbedring af søvnkvalitet og også en signifikant stigning i trivsel i musikinterventionsgruppen
Resultater her understøtter effekten af at lytte til afslappende musik ved sengetid for at forbedre søvnkvaliteten ...læs PDF

 

Tam et al. 2008

Her undersøges effektiviteten af ​​musik, i et meta-studie der inkluderer 8 studier og 722 patienter.

Studierne undersøger om anvendelsen af musikintervention ved koloskopiske undersøgelser kan reducere undersøgelsestid og mængden af ​​sedation.

Studiet konkluderer at der ved at lytte til musik både reduceres procedure tid og mængden af ​​sedation under koloskopi og at anvendelsen bør fremmes ...se artikel

 

Shiemann et al. 2002

Studierne undersøger om anvendelsen af musikintervention ved koloskopiske undersøgelser kan reducere undersøgelsestid og mængden af ​​sedation.

Studiets opnåede resultater er følgende: Gruppe A (Konventionel procedure) patienter fik mere smertestillende medicin (Pethidin) end patienterne i gruppe B (Musikintervention under procedure) (43 % vs. 31 %).
Derudover viser studiet at antallet at gennemførte Kolo skopier var højere i gruppe B.

98 % af undersøgelserne i gruppe B blev gennemført, hvor der i gruppe A var 93 % af undersøgelserne som kunne gennemføres.
Slutteligt viser studiet at undersøgelsestiden forbedres signifikant i gruppen med musikintervention. Gruppe A: 22,8 ± 14,6 minutter og i Gruppe B: 16,8 ± 11,8 minutter. Dette viser at der kan opnås en tidsbesparelse på op til 6 minutter per procedure ved brugen af musikintervention ...se artikel

 

U. Nilsson, 2009

I dette studie er formålet at evaluere effekten af musik i fht. stress niveau, på patienter der har gennemgået en hjerteoperation, på den første postoperative dag.

Resultaterne viser at efter 30 minutters sengeleje, var der en betydelig forskel i s- cortisol niveauer mellem
grupperne; 484. 4 mmol/L i musikgruppen versus 618,8 mmol/L i kontrolgruppen (P < .02 ) .
Men denne forskel i s- kortisol niveauer ikke fundet 30 minutter senere (dvs. efter i alt 60
minutter). Dermed konkluderer studiet at der er tilstrækkelig praktisk bevis for stress reduktion, og en anbefaling om at anvende musik i klinisk praksis ...se artikel

 

BP Weeks & U. Nilsson, 2011

I dette studie testes tre forskellige lydmiljøer omkring patienter der gennemgår koronarangiografi procedurer.

Her testes effekten af musik ift. angst og velvære af ved at sammenligne: 1) ​​patient fokuseret musik versus 2) højttaler musik versus 3) standard omgivelses lyd i undersøgelsesrum.

Resultaterne viser at angst falder betydeligt og velvære stiger markant i de to musikgrupper i forhold til kontrolgruppen. Der var et signifikant mere positivt indtryk af lydmiljøet i patientgruppen med patient fokuseret musik i forhold til de to andre grupper.
Studiet konkluderer at anvendelsen af ​specielt designet musik reducerer angst og øget trivsel hos patienter under koronarangiografiske procedurer. Samt at patient fokuseret musik syntes at være mere at foretrække fremfor musik ud i rummet.

...se artikel

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 | SoundFocus.dk | All Rights Reserved.

Tablet version

 

Desktop>>      Phone>>     Tablet>>

Info

SoundFocus ApS

Sindalsvej 36 B

8240 Risskov

 

 

E-mail: info@soundfocus.dk

Telefon: 8617 8000

CVR-nr.: 33063342