Løsninger

 

Produkter

 

SoundFocus tilbyder systemer, der giver en individualiseret lydformidling. Det betyder, at man i et rum kan præsentere lyden i zoner, der ikke forstyrrer hinanden. Dette er modsat almindelige lydgengivesystemer, der jo tilstræber at sprede lyden i hele rummet.

 

Vi bestræber os på at skabe komplette løsninger for brugerne, snarere end blot at levere enkeltkomponenter.

 

Systemet består primært af to dele: En specielt konstrueret højttaler og en styreenhed.

 

Højttaleren monteres typisk i loftet over lydzonen. Placeringen i loftet gør, at højttalere ikke hindrer bevægelse. Samtidigt sikrer afstanden og placeringen, at der er minimalt hensyn at tage til vedligehold og hygiejne. Dette er særligt af betydning i sundhedssektoren.

 

Styreenheden er baseret på en berøringsfølsom skærm, hvor brugeren meget let kan vælge musikstykke, indstille lydstyrken mm. Den monteres et passende sted i forhold til brugeren og forbindes med at kabel til højttaleren.

 

Der findes to varianter af lydsystemet: Ét til fast montering i bygninger (f.eks. sengestuer på hospitaler) og ét til mobilt brug (f.eks. i ambulancer).

 

GUIDELINES

Observationsafsnittet AUH

klik her (søg "musikintervention")

 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XA2772798D024D35FC125789B003FA432&dbpath=/edok/editor/AAUHAA.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Brochure

 

Produkterne er beskrevet i en trykt brochure, der kan fås ved henvendelse til os.

 

Brochuren kan også hentes her (PDF-format).

 

 

Lydsystem til bygninger

 

Dette lydsystem er f.eks. velegnet til brug ved musikintervention i sengestuer på hospitaler. Over hver seng placeres en højttaler, og ved siden af sengen placeres en styreenhed. Det er nu muligt at spille forskillige stykker musik for hver enkelt patient, uden at lyden generer nabopatienten.

 

Højttaleren er knap en meter lang, men dog så kompakt, at den ikke er i vejen for en lift monteret på skinner i loftet.

 

Udover styreenheden ved hver seng er det muligt at benytte en central betjeningsenhed, hvis det ønskes.

 

Lyserød støj
Lyserød støj er maskeringsstøj som højttaleren kan sende ned over en patient. Dette kan anvendes i specielt kritiske situationer, hvor en patient ønskes ekstra skærmet for tale i rummet.

 

Mobilt system

 

For at nedsætte patientens stressniveau under kørsel med ambulance kan musikintervention være et middel, da man derved oplever et lokalt lydmiljø omkring sig. De mange forskellige lyde fra bilen og trafikken omkring kan man lettere abstrahere fra, når man har et alternativt lydmiljø.

 

I samarbejde med Aalborg Sygehus, Falck, Aalborg Universitet og Quiet Please (komponister) gennemføres i 2010/2011 en række forsøg, der skal kortlægge virkningen af musikintervention i ambulancer.

 

Lydsystemet svarer i princippet til det, der monteres i bygninger, men bruger en mindre højttaler på grund af den begrænsede plads.

 

Da den omgivende støj i et køretøj varierer ganske meget i styrke, er lydsystemet lavet sådan, at det automatisk skruer op og ned for lydstyrken afhængigt af den omgivende støj.

Copyright 2019 | SoundFocus.dk | All Rights Reserved.

Desktop version

 

Desktop>>      Phone>>     Tablet>>

Info

SoundFocus ApS

Sindalsvej 36 B

8240 Risskov

 

 

E-mail: info@soundfocus.dk

Telefon: 8617 8000

CVR-nr.: 33063342