Projekter & samarbejdspartnere

 

 

CURAVIVO

CURAVIVO er et konsortium dannet på baggrund af et Offentligt-Privat Innovationssamarbejde realiseret i 2010-2012 på Neurointensivt Afsnit, Aarhus niversitetshospital. CURAVIVO tilbyder løsninger for at give udsatte patienter en live stimulerende pleje, der involverer alle sanser.


Curavivo er et samarbejde mellem SoundFocus, der er specialiseret i individuel lyd og formidling af musikintervention til patienterne, Chromaviso, omkring belysning for at sikre en naturlig døgnrytme for både patienter og personale, Visiosign der leverer infoskærme som sikrer systematisk information til patienterne og Solutors, som leverer kreative og effektfulde kommunikationsmiljøer, og i CURAVIVO sikrer en sammenhængende og simpel integration mellem de forskellige tilbud, således at brugere af CURAVIVO får en enkel og brugervenlig betjening. Se mere>>

 

---------------------------------------------

Projekter

SoundFocus oplever en rigtig stor værdi ved at indgå i projekter med mange forskellige parter. Det er lærerigt, inspirerende og spændende og holder en evig udvikling i gang.

 

Her nævnes kort et udsnit af forskellige projekter SoundFocus har været involveret i.

 

Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Sundhedsteknologi 2011
Udarbejdelse af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) omkring støjreduktion, i samarbejde med Intensivt Terapiafsnit, Aarhus Universitetshospital.

 

Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Sundhedsteknologi 2012
Afgangsprojekt omkring udvikling af teknologi til at opnå adfærdsændringer som støjreducerende tiltag. Dette projekt blev realiseret i samarbejde med Neurointensivt afsnit, Aarhus Universitetshospital.

 

Center for Integrativ Neurovidenskab (CFIN) 2013
Et projekt under Innovationsnetværket Dansk Lyd omkring udarbejdelse af et WhitePaper der beskriver Musik som Medicin

 

---------------------------------------------

 

Markedsmodningsfonden 2014


Hospitalslyd – identifikation og klassificering af lyd på hospitalsstuer
SoundFocus ApS er projektholder på dette projekt som udføres i samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.  Formålet er at teste en innovativ platform, der registrerer lydpåvirkning af patienter og kobler det med fysiologiske ændringer patienterne samt gøre det muligt at arbejde målrettet med støjudfordringer.

 

Innovationsfonden 2019


Interactive Sound Zones for Better Living – ISOBEL
SoundFocus ApS er deltager i dette 4-årige projekt, som udføres i samarbejde med Bang & Olufsen A/S, Aalborg Universitet (to institutter) og WaveCare ApS.  Formålet er udvikle og afprøve lydtekniske systemer, der giver mulighed for at afspille lyd i afgrænsede zoner. Projektet sigter mod anvendelsen af interaktive lydzoner både hjemme og i sundhedssektoren.

 

Flere samarbejder og projekter er igangværende. Disse vil først blive beskrevet her, når der eksisterer offentlige beskrivelser og resultater.

 

For at høre mere omkring tidligere eller igangværende projekter, kontakt SoundFocus

 

 

 

 

Copyright 2019 | SoundFocus.dk | All Rights Reserved.

Desktop version

 

Desktop>>      Phone>>     Tablet>>

Info

SoundFocus ApS

Sindalsvej 36 B

8240 Risskov

 

 

E-mail: info@soundfocus.dk

Telefon: 8617 8000

CVR-nr.: 33063342